For sale/बेचने

Vehicles

Classes

Real estate

Services

Community

Worker/ contractor / Welder / farmer Worker

Jobs

Posted: 5 months ago Maharashtra, IN

Thakare Agro Services, Kaji Sangvi

Check with seller

Description

 

 

 

All Agricultural Pesticides, Seeds are available here.


MO 8975387151


 


ग्राहकांच्या विविध आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी विपुल उत्पादने आणि / किंवा सेवा आहेत. या आस्थापनातील कर्मचारी सभ्य आणि कोणत्याही प्रकारची मदत देण्यास तत्पर असतात. आपल्याकडे असलेल्या कोणत्याही प्रश्नांची किंवा प्रश्नांची उत्तरे ते सहजपणे देतात. पैसे, पैसे, कॅश ऑन डिलिव्हरी, कार्ड ऑन डिलिव्हरी, चेक, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, बीएचआयएम, यूपीआय, पेटीएम, जी वेतन, अ‍ॅमेझॉन पे, यासारख्या कोणत्याही उपलब्ध पेमेंटचा वापर करुन सहजपणे उत्पादन किंवा सेवेसाठी पैसे द्या. फोनपी, एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस ही स्थापना 10:00 ते 18:00 पर्यंत कार्यरत आहे 1. (a)        STRAIGHT NITROGENOUS FERTILIZERS

  1. Ammonium Sulphate

  2. Urea (46% N) (While free flowing)

  3. Urea (coated) (45% N) (While free flowing)

  4. Ammonium Chloride

  5. Calcium Ammonium Nitrate (25% N)

  6. Calcium Ammonium Nitrate (26% N)

  7. Anhydrous Ammonia

  8. Urea Super Granulated

  9. Urea (Granular)

  10. Urea Ammonium Nitrate (32%) (Liquid)

  11. Neem Coated Urea
1.   (b)        STRAIGHT PHOSPHATIC FERTILIZERS


                                i.            Single Superphosphate (16% P2O 5  Powdered)


                              ii.             Omitted


                            iii.            Triple Superphosphate


                            iv.            Bone meal, Raw


                              v.            Bone meal, Steamed


                            vi.            Rockphosphate


                          vii.            Single Superphosphate (16% P2O 5   Granulated)


                        viii.            Superphosphoric Acid (70% P2O 5  ) (Liquid)


1.         (c)        STRAIGHT POTASSIC FERTILIZERS


                                i.            Potassium Chloride (Muriate of Potash)


                              ii.            Potassium Sulphate


                            iii.            Potassium Schoenite


                            iv.            Potassium Chloride (Muriate of Potash) (Granular)


                              v.            Potash derived from Molasses


1.         (cc)      STRAIGHT SULPHUR FERTILIZERS


            I)          Sulphur 90% Powder


            ii)          Sulphur Granular


1.         (d)       N.  P. COMPLEX  FERTILIZERS


                                i.            Diammonium Phosphate (18-46-0)


                              ii.            Diammonium Phosphate (16-44-0)


                            iii.            Ammonium Phosphate Sulphate (16-20-0)


                            iv.            Ammonium Phosphate Sulphate (20-20-0)


                              v.            Ammonium Phosphate Sulphate Nitrate (20-20-0)


                            vi.            Ammonium Phosphate Sulphate (18-9-0)


                          vii.            Nitro Phosphate (20-20-0)


                        viii.            Urea Ammonium phosphate (28-28-0)


 


                            ix.            Urea Ammonium Phosphate (24-24-0)


                              x.            Urea Ammonium Phosphates (20-20-0)


                            xi.            Mono Ammonium Phosphate (11-52-0)


                          xii.            Nitrophosphate (23-23-0)


                        xiii.            Ammonium Nitrate phosphate (23-23-0)


                        xiv.            Ammonium Poly Phosphate (10-34-0) Liquid


                          xv.            Ammonium Phosphate (14-28-0)


                        xvi.            16:35:0:15 S


                      xvii.            Nitrophosphate (24-24-0)


1.         (e)        N.P.K. COMPLEX FERTILIZERS


                                i.            Nitrophosphate with Potash (15-15-15)


                              ii.            N.P.K (10-26-26)


                            iii.            N.P.K.(12-32-16)


                            iv.            N.P.K. (22-22-11)


                              v.            N.P.K. (14-35-14)


                            vi.            N.P.K. (17-17-17)


                          vii.            N.P.K. (14-28-14)


                        viii.            N.P.K. (19-19-19)  


                            ix.            N.P.K. (17-17-17)


                              x.            N.P.K. (20-10-10)


                            xi.            N.P.K. (15-15-15)


                          xii.            N.P.K. (16:16:16)


                        xiii.            N.P.K. (15:15:15:9 S)


                        xiv.            N.P.K. (12:11:18  with MgO)


                          xv.            N.P.K 9:25:25


                        xvi.            N.P.K. 14:14:21


                      xvii.            N.P.K. 21:6:13


                    xviii.            N.P.K. 15:15:15


                        xix.            N.P.K. 15::9:20


1    (f)         MICRONUTRIENTS


                                i.            Zinc Sulphate Heptahydrate (ZnSO4.7H2O)


                              ii.            Manganese Sulphate


                            iii.            Borax (Sodium Tetraborate) for soil application


                            iv.            Copper Sulphate


                              v.            Ferrous Sulphate  


                            vi.            Ammonium Molybdate


                          vii.            Chelated Zinc as Zn-EDTA


                        viii.            Chelated Iron as Fe-EDTA


                            ix.            Zinc Sulphate Mono-hydrate (ZnSO4.H2O)


                              x.            Magnesium Sulphate


                            xi.            Boric Acid


                          xii.            Di-sodium Octaborate Tetrahydrate


                        xiii.            Di-sodium Tetraborate Pentahydrate


                        xiv.            Zinc Sulphate Mono Hydrate Granular


                          xv.            Zinc Oxide Suspension Concentrate


1.         (g)        FORTIFIED FERTILIZERS


                                i.            Boronated Single Superphosphate(16% P2O5Powedered)


                              ii.            Zincated Urea


                            iii.            Zincated Phosphate (Suspension)


                            iv.            Zincated NPK (12:32:16:0.5)


                              v.            Zincated NPK (10:26:26:0.5)


                            vi.            Boronated DAP (18:46:0:0.3)


                          vii.            Boronated NPK (12:32:16:0.3)


                        viii.            Boronated NPK (10:26:26:0.3)


                            ix.            Calcium Nitrate with Boron


                              x.            15:15:15:0.2:B


                            xi.            DAP:0.5 Zn


                          xii.            SSP:0.5Zn


1.         (h)        100% WATER SOLUBLE COMPLEX FERTILIZERS


                      i.        Potassium Nitrate (13-0-45)


                     ii.        Mono Potassium Phosphate (0-52-34)


                    iii.        Calcium Nitrate


                    iv.        NPK (13-40-13)


                     v.        NPK (18-18-18)


                    vi.        NPK (13-5-26)


                   vii.        NPK (6-12-36)


                  viii.        NPK (20-20-20)


                    ix.        NPK (19-19-19)


                     x.        Potassium Magnesium Sulphate


                    xi.        Mono Ammonium Phosphate (12-61-0)


                   xii.        Urea Phosphate (17:44:0)


 


 

Always stay safe! Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement. NO serious private advertisers ask for a down payment before you meet. Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.

Comments 0

No comments has been added yet